यसो Australia तिर घुम्न जान पर्यो
भन्या हिजो धोएको लुगा नसुकेर तनाव
भो

यसो Australia तिर घुम्न जान पर्यो
भन्या हिजो धोएको लुगा नसुकेर तनाव
भो

यसो Australia तिर घुम्न जान पर्यो
भन्या हिजो धोएको लुगा नसुकेर तनाव
भो


Raju Thakur

345 Blog posts

Comments